Kind en Gezin

Kinderbegeleiders

Takenpakket

Taken in het omgaan met kinderen

 • Individueel kunnen onthalen
 • Aanzetten tot en inspelen op activiteiten
 • Activiteiten voorstellen, opstarten, leiden
 • Kinderen individuele aandacht geven
 • Observeren, voeden en verzorgen

Taken in het omgaan met ouders

 • Individueel verwelkomen en informatie uitwisselen
 • Opvoedingsprincipes bespreken en afspraken maken
 • Opbouwen van een vertrouwensband

Organisatorische taken

 • De opvangdag kunnen afstemmen op het ritme van de kinderen
 • Regelmaat inbouwen en structuur aanbrengen
 • Veiligheid van de kinderen kunnen garanderen en EHBO-technieken kunnen toepassen
 • Ontsmetten en controleren op veiligheid van speelgoed en kindermeubilair

Taken in het werken binnen een team

 • Collega's briefen en regelmatig overleggen
 • Afspraken kunnen maken en naleven
 • Samen plannen
 • Begeleiden van stagiaires