Kind en Gezin

Organiserend bestuur

Het organiserend bestuur en derhalve ook elke bestuurder afzonderlijk neemt en draagt de verantwoordelijkheid voor alle gebieden die met het effectief functioneren van de organisatie te maken hebben.

Takenpakket:

  • De bestuurders bepalen de doelstellingen van de organisatie voor de middellange en lange termijn en waken over de realisatie ervan.

  • De bestuurders zetten het algemeen beleid en de planning voor de middellange en lange termijn.

  • De bestuurders nemen de beslissingen in verband met de aan te bieden diensten, eventuele uitbreidingen, respectievelijke inkrimpingen, de accommodatie en te nemen opties in verband met wettelijke en maatschappelijke bepalingen en ontwikkelingen.

  • De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding of inkrimping van het personeelsbestand.

  • De bestuurders ondersteunen in wederzijdse openheid de verantwoordelijke in het personeelsbeleid, bijv. bij aanwervingen, ontslagen, loopbaanplanning, conflicten en bijscholing.

  • De bestuurders bepalen het financieel beleid, keuren de begrotingen goed, analyseren de rekeningen en balansen en waken over het beheer en het gebruik van de middelen.

  • De bestuurders verschaffen aan de verantwoordelijke de nodige financiĆ«le middelen voor het goed functioneren van de organisatie.

  • De bestuurders evalueren permanent de sterkten en zwakten van de organisatie.

  • De bestuurders houden toezicht op het realiseren van een optimale kwaliteitszorg en pedagogische aanpak in het dagelijks functioneren van de organisatie en haar personeel.

Samenwerking met de verantwoordelijke:

  • De verantwoordelijke blijft de spilfiguur in de groepsopvang. Zij bereidt het vast te stellen beleid mee voor en voert het vastgestelde beleid uit. Met de steun van de bestuurders zal ze zorgen voor de optimale functionering van de groepsopvang en haar personeel. Dat houdt in dan zij alle fundamentele problemen waarmee zij geconfronteerd wordt voorlegt aan het organiserend bestuur.