Kind en Gezin

Missie

De groepsopvang Katrientje vzw voorziet in de basisbehoeften van kinderen en organiseert kwalitatieve, huiselijke, familiale, deskundige en pedagogisch verantwoorde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Alle kinderen zijn welkom in de groepsopvang. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van cultuur, nationaliteit, maatschappelijke afkomst, geslacht, geloofs- of levensovertuiging, zorgbehoeften of noden. De groepsopvang neemt als directe partner de verantwoordelijkheid op om een begeleidend, pedagogisch, participatief en ondersteunend opvoedmilieu aan te bieden, complementair voor elk gezin. Ons beroepskader zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt en alle ontwikkelingskansen krijgt, dit met veel aandacht voor observatie, enthousiasme en vanuit een sterke knowhow. Hierbij wordt telkens het kind en zijn behoeften centraal geplaatst.

Kinderen bieden wij een veilige, stimulerende omgeving aan, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om zelf bezig te zijn, te ervaren en te ontdekken. Ouders bieden wij de mogelijkheid om gezin en werk op een flexibele manier te combineren. Samen met ouders creƫren wij een leefomgeving die zo goed mogelijk aansluit bij de situatie thuis. Medewerkers bieden wij een uitdagende werkomgeving, een positieve werksfeer en een organisatie waarbinnen zij zich verder kunnen ontplooien.