Kind en Gezin

Voorstelling

De groepsopvang Katrientje biedt dagelijks tussen 7u en 18u opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar. Wij zijn hiervoor professioneel uitgerust en beschikken over medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan deze kinderen. Om hier daadwerkelijk in te kunnen slagen eindigt de opvang na de derde verjaardag. De groepsopvang heeft een capaciteit van 25 plaatsen.

De kinderen worden door begeleidsters opgevangen in 2 semiverticale leefgroepen: de babygroep van 0 tot ongeveer 18 maanden en de peutergroep van ongeveer 18 maanden tot maximum 3 jaar.

Onze dienstverlening omvat niet alleen de verzorging, maar ook de opvoedkundige begeleiding van de ons toevertrouwde kindjes. Wij willen een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van elk kindje bevordert en hen de beste kansen biedt om hun vaardigheden en interesses te ontplooien. Daarom verwachten wij ook van elk kindje minstens 3 opvangmomenten per week aanwezig te zijn.

Kinderen die naar de Sint-Katarinaschool gaan, kunnen tot de leeftijd van 3 jaar eveneens terecht in de groepsopvang, zolang ze nog een middagdutje doen. Tijdens deze periode kunnen ze eveneens voor en na schooltijd door ons worden opgevangen.

Indien kinderen specifieke zorgen nodig hebben, wordt dit besproken met ouders naar haalbaarheid voor de groepsopvang. Deze kinderen worden, samen met de andere kinderen, opgevangen in de leefgroep. In de groepsopvang Katrientje maken we geen onderscheid op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloofs- of levensovertuiging.

Werken aan kwaliteitsvolle opvang is dag na dag een opdracht voor het voltallige team van gediplomeerde medewerkers. ‘Kinderen’ zijn immers ons beroep en daar maken wij graag werk van!