Kind en Gezin

Visie

Als groepsopvang streven wij ernaar de kwaliteit van de opvang voortdurend te verbeteren, zodat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingskansen van het kind. We willen een optimaal klimaat creëren waarbinnen het sociaal welbevinden van het kind, de ouders en de medewerkers gegarandeerd worden.

In dit klimaat staat het kind steeds centraal. We willen het kind prikkelen met een individuele, pedagogisch en kindgerichte aanpak, zodat het zijn eigen mogelijkheden en talenten kan verkennen. Op deze manier willen we de groei van de eigen, unieke persoonlijkheid van het kind stimuleren.

We willen ten dienste staan van de ouders en nauw met hen samenwerken aan de opvoeding van hun kinderen. Bij medische, opvoedkundige of sociale problemen kunnen we de ouders helpen om de meest aangewezen hulpverlening te zoeken.

We beschikken over een team van deskundige medewerkers die in een sfeer van goede verstandhouding en onderlinge samenwerking zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid, het lichamelijke, psychische en sociale welzijn van de kinderen. We willen rekening houden met de vernieuwingen in de maatschappij en bieden daarom aan alle medewerkers kansen tot bijscholing en overleg. We willen onze opdracht realiseren binnen het geëigende reglementaire kader van Kind en Gezin.

De werking en zijn dienstverlening van de groepsopvang Katrientje steunt op enkele basiswaarden, die onze belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • thuisgevoel en geborgenheid creëren voor kind, ouder(s) en werknemer(s);
  • betrouwbaar;
  • respectvol;
  • open en eerlijk;
  • betrokken en toegewijd;
  • actief en ondernemend;
  • enthousiast en positief;
  • teamspirit;
  • kwalitatief en deskundig;
  • verantwoordelijk.