Kind en Gezin

Groepsopvang Katrientje vzw
Generaal Deschachtstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: 015/311 450
Email: katrientje@belgacom.net Verantwoordelijke: Liesbeth De RooverDagprijs

De ouderbijdrage (ofwel dagprijs) binnen groepsopvang Katrientje is inkomensgerelateerd. Deze berekening van de ouderbijdrage wordt gemaakt door Kind & Gezin. Via hun website www.kindengezin.be kan je je registreren op ‘Mijn Kind & Gezin’. Eenmaal je geregistreerd bent, krijg je een kindcode en kan je de ouderbijdrage laten berekenen door het aanvragen van een ‘attest inkomenstarief’. Het concrete bedrag dat je dient te betalen wordt telkens meegedeeld. Een kopie van dit attest inkomenstarief dien je af te geven aan de verantwoordelijke van de groepsopvang. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen.

Wanneer je niet beschikt over een individueel e-mailadres of je gegevens zijn niet bekend bij deze instanties, dan kan de berekening van de ouderbijdrage eveneens gebeuren via de Kind-en-Gezin-lijn. Je kan deze dienst elke werkdag bereiken tussen 8u en 20u op 078/150 100.

Wanneer je kindje meer dan 5 uur per dag in de groepsopvang wordt opgevangen, betaal je 100% van de individuele ouderbijdrage. Komt je kindje minder dan 5 uur naar de opvang, dan betaal je 60% van de individuele ouderbijdrage.

Enkel voor schoolgaande kinderen die in de groepsopvang nog een middagdutje komen doen, is er de mogelijkheid om 1/3de dag te komen, ofwel minder dan 3 uur aanwezigheid in de opvang. De minuten of uren voor en na schooltijd worden samengeteld met de aanwezigheid tijdens het middagdutje. Voor deze 1/3de regeling betaal je 40% van de individuele ouderbijdrage.

Naast deze dagprijs worden er nog bijkomende bijdragen aangerekend zoals de maandelijkse luierkosten en de jaarlijkse facturatie- en administratiekosten.

Voor gezinnen met meerdere kinderen ten laste is een korting voorzien. Gezinnen met een meerling genieten van een extra korting. Deze kortingen worden automatisch berekend bij het aanvragen van je ‘attest inkomenstarief’.

Voor beginnend zelfstandigen en beginnend meewerkende echtgenoten die nog niet beschikken over een Belgisch aanslagbiljet, wordt rekening gehouden met het fictieve inkomen, zoals vastgesteld door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Herberekening van de ouderbijdrage

Elk jaar op 1 januari wordt de ouderbijdrage aangepast. Hierdoor ben je ertoe gehouden ons tijdig een nieuw ‘attest inkomenstarief’ te bezorgen. Indien het attest niet tijdig wordt bezorgd zal de maximumbijdrage worden aangerekend.

Je kan altijd via ‘Mijn Kind en Gezin’ een herberekening aanvragen bij een daling van het gezinsinkomen met minimaal 20% of indien de samenstelling van het gezin wijzigt, zoals een echtscheiding of de geboorte van een broertje of zusje. Deze aangepaste ouderbijdrage vangt aan op de 1ste dag van de maand volgend op de wijziging.

Sociaal tarief of gratis opvang

Een vermindering in de vorm van een sociaal tarief, voor gezinnen die daar behoefte aan hebben ten gevolge van een uitzonderlijke financiële situatie is mogelijk. In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de situatie van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan een gratis opvang worden toegestaan. In deze gevallen dient er een financieel verslag gemaakt te worden. Een aangepast tarief kan je aanvragen bij Kind & Gezin of het OCMW van je gemeente.