Kind en Gezin

Groepsopvang Katrientje vzw
Generaal Deschachtstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: 015/311 450
Email: katrientje@belgacom.net Verantwoordelijke: Liesbeth De RooverOpzegging

Opzegmodaliteiten voor de ouders:

Je kan de opvang beëindigen door dit ten minste twee maanden vooraf te melden aan de verantwoordelijke. Wanneer je dit niet doet, zal de verschuldigde ouderbijdrage die volgens het opvangplan normaal voor twee maanden verschuldigd is, worden aangerekend. Enkel bij gerechtvaardigde redenen, bijvoorbeeld plotse werkloosheid van één van de ouders, zal deze toeslag niet worden aangerekend. De opzegging wordt schriftelijk vastgelegd bij de verantwoordelijke. De dag na deze schriftelijke opzegging gaat de opzegtermijn in.

Opzegmodaliteiten voor de voorziening

De groepsopvang kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer je de bepalingen van het huishoudelijk reglement of de overeenkomst niet naleeft of geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de groepsopvang.

De opzegging of schorsing wordt per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van de reden en de ingangsdatum. De ingangsdatum van de opzegging of schorsing gaat in de dag na de schriftelijke opzegging.