Kind en Gezin

Groepsopvang Katrientje vzw
Generaal Deschachtstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: 015/311 450
Email: katrientje@belgacom.net Verantwoordelijke: Liesbeth De RooverPrivacy

Groepsopvang Katrientje legt een individueel dossier aan voor alle opgevangen kinderen. Hiervoor kunnen bij de inschrijving en tijdens het hele verblijf van je kind in de opvang persoonsgegevens worden opgevraagd. Het omvat onder meer administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiƫle gegevens over de ouders en medische gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan de groepsopvang ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren. Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de verantwoordelijkheid van een arts.

Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Liesbeth De Roover. Dit gebeurt om aan de administratieve verplichtingen van de toezichthoudende en subsidiƫrende overheden en Kind & Gezin te kunnen voldoen. De verstrekte informatie wordt met de nodige discretie behandeld.

Onze medewerkers delen geen informatie over je kind, of zijn/haar verblijf in de opvang mee aan derden. Zij nemen hieromtrent de nodige discretie in acht. Wij vragen je dit te respecteren. De inspecteurs van Kind & Gezin hebben het recht het dossier in te kijken om na te gaan of er aan de nodige vereisten werd voldaan.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens van je kind, jezelf of je gezin en kan je eventueel om een wijziging vragen. De persoonlijke gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke wetgeving.