Kind en Gezin

Groepsopvang Katrientje vzw
Generaal Deschachtstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: 015/311 450
Email: katrientje@belgacom.net Verantwoordelijke: Liesbeth De RooverInschrijven

Bij het eerste (telefonisch) contact wordt er aan de (toekomstige) ouders gevraagd een voorlopige inschrijving met opvangschema in te vullen. Aan de hand van deze gegevens bekijkt de verantwoordelijke de bezetting en de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de vraag van het opvangschema van de ouders.

Indien je kindje niet onmiddellijk kan worden ingeschreven, wordt je vraag naar opvang ingeschreven op een wachtlijst. Deze wachtlijst biedt geen garantie op een plaats. Op deze wachtlijst worden de ouders in volgorde van aanmelding genoteerd met volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, vermoedelijke opvangdatum, geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum.

De volgorde van deze lijst wordt gerespecteerd op het moment dat er een plaats vrijkomt. Van deze volgorde kan worden afgeweken, rekening houdend met specifieke situaties, eventuele dagdelen die vrijkomen en die tegemoet komen aan een bepaalde vraag, of de reglementaire voorrangsregels zoals werkomstandigheden van de ouders, sociale en/of pedagogische motieven, inkomen of alleenstaande ouders. Er worden steeds alternatieve opvanginitiatieven voorgesteld wanneer we niet kunnen voldoen aan de opvangvraag.

Wanneer er een plaats vrijkomt, worden jullie gecontacteerd voor een rondleiding in de groepsopvang en kan er overgegaan worden tot een definitieve inschrijving. De voorziene opvangdagen en –uren worden afgesproken en genoteerd in een schriftelijke overeenkomst. Elke wijziging in dag- en uurregeling moet opnieuw schriftelijk worden vastgelegd. Wijzigingen kunnen enkel op basis van beschikbaarheid. Bij het bekijken van de planning wordt steeds rekening gehouden met de voorrangsregels voorgeschreven door Kind & Gezin.

Wij geven absolute voorrang aan wie opvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of een beroepsgerichte opleiding hiervoor moet volgen in combinatie met één van de 3 volgende voorrangsgroepen:

  1. alleenstaande ouders;
  2. ouders met een arbeidsinkomen dat lager ligt dan de inkomensgrens van € 27.000 (gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis);
  3. pleegkinderen (geregeld via een dienst pleegzorg);
  4. kwetsbaar gezin.

Een kwetsbaar gezin beantwoordt aan minstens 2 van onderstaande 5 kenmerken, waarvan minimum 1 kenmerk aangeduid met een '*':

  1. opvang nodig om werk te zoeken, te houden of een beroepsgerichte opleiding te volgen;
  2. alleenstaande ouders;
  3. ouders met een arbeidsinkomen dat lager ligt dan de inkomensgrens van € 27.000 (gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis) *;
  4. ouders met een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie: gezinslid met een handicap, of gezinslid met verminderd zelfvermogen;*
  5. sociale of pedagogische redenen;
  6. ouders met een laag opleidingsniveau (geen diploma secundair onderwijs);*

Voor de goede werking, proberen we een gezond evenwicht tussen de verschillende doelgroepen te realiseren.