Kind en Gezin

Groepsopvang Katrientje vzw
Generaal Deschachtstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: 015/311 450
Email: katrientje@belgacom.net Verantwoordelijke: Liesbeth De RooverKlachten

Graag nodigen we jullie in eerste instantie uit om zaken waaromtrent je vragen of opmerkingen hebt of waarmee je niet akkoord gaat, in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kaarten bij de begeleidster of de verantwoordelijke. Samen proberen we dan tot een oplossing te komen.

Je kan een klacht ook schriftelijk formuleren en bezorgen aan de verantwoordelijke of aan een lid van het organiserend bestuur. Een klachtenformulier vinden jullie achteraan in dit huishoudelijk reglement. We garanderen jullie dat elke klacht op een efficiƫnte, professionele en doeltreffende manier wordt geregistreerd, behandeld en beantwoord. Discussiepunten in verband met klachten waarvan je de indruk hebt dat ze ontoereikend werden beantwoord, kunnen ook worden voorgelegd aan de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel. Tel. 02/533 14 14 of e-mail: klachtendienst@kindengezin.be