Kind en Gezin

Groepsopvang Katrientje vzw
Generaal Deschachtstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: 015/311 450
Email: katrientje@belgacom.net Verantwoordelijke: Liesbeth De RooverSamenwerking met ouders

De verantwoordelijke en alle andere medewerkers willen nauw met je samenwerken. Zij verstrekken je zo veel mogelijk informatie over de dienstverlening en het opvoedkundig model en houden je op de hoogte van de vorderingen van je kind. Ook vragen we je de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van je kind.

De groepsopvang organiseert jaarlijks een ouderbijeenkomst.

Om zo goed mogelijk ons pedagogisch aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van je kind zullen wij regelmatig zowel de motorische- , sociale- , emotionele- , verstandelijke- en taalontwikkeling van je kind observeren en bespreken. Je kan met je vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van je kind terecht bij het personeel.

Het basisprincipe van onze groepsopvang is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor je kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden overzichtelijke structuur en regelmaat en we respecteren het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.

Het is aanbevolen om bij de eerste opname de eet-, slaap-, en andere gewoonten van uw kindje kort te noteren en aan de kinderverzorgsters te bezorgen. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een zogenaamd heen- en weerboekje, waarin ook wij de nodige observaties en/of mededelingen kunnen schrijven.

Onze groepsopvang beschikt over een team deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen regelmatig een bijscholing.