Kind en Gezin

Groepsopvang Katrientje vzw
Generaal Deschachtstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: 015/311 450
Email: katrientje@belgacom.net Verantwoordelijke: Liesbeth De RooverZiekte

Met een lichte verkoudheid of een niet ernstige ziekte kan je kindje in de groepsopvang terecht in overleg met de verantwoordelijke. Beoordeel zelf de algemene toestand van je kind en of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang. Hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Geef de opvang de nodige informatie over eventuele medicatie en verzorging. Laat je telefoonnummer achter en zorg ervoor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent. De begeleidsters en verantwoordelijke houden toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces.

Te zieke kinderen kunnen niet in de groepsopvang terecht om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Daarom verzoeken wij je reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind 's ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is. Je kan hiervoor ook altijd terecht bij de mutualiteit of bij het gemeentehuis.

Vergeet niet de groepsopvang te verwittigen vóór 9.00 u. dat je kindje afwezig zal zijn.

Kinderen die volgende ziektesymptomen vertonen, worden niet toegelaten in de opvang:

 • Diarree: lopende, waterige of bloederige ontlasting met 3 ontlastingen in de laatste 24u. Indien je kindje de volgende dag nog diarree heeft, vragen we je kindje thuis te houden en een dokter te raadplegen. Wanneer de diagnose van peuterdiarree door een arts wordt vastgesteld, mag je kindje wel naar de opvang komen;
 • braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24u;
 • bloedbraken;
 • ademhalingsmoeilijkheden of ademnood;
 • zeer zware hoest in combinatie met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden;
 • koorts (>38,2°) gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of huiduitslag;
 • huiduitslag in combinatie met koorts of verandering in gedrag;
 • mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is;
 • besmettelijke ziekte (salmonella, hersenvliesontsteking, schurft, RSV…);
 • elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand;
 • elk kind dat te veel aandacht en zorg vraagt, zodat we de gezondheid of veiligheid van andere kinderen niet meer kan gegarandeerd worden.
 • Bij windpokken mag je kindje niet naar de groepsopvang komen van zodra de uitslag zich voordoet tot de blaasjes volledig zijn uitgedroogd.
 • Bij mazelen moet je kindje thuisblijven van zodra de ziekte wordt vastgesteld totdat het kindje volledig hersteld is.
 • Bij hand-, voet- en mondziekte mag je kindje pas terugkomen naar de opvang na 5 dagen na het stellen van de diagnose.
 • Bij luizen mag je kindje pas terugkomen na start van een behandeling én als er geen neten meer zijn.
 • Bij een oor- en oogontsteking met etterverlies kan je kindje pas terugkomen wanneer er geen etterverlies meer is.
 • Bij impetigo mag je kindje pas terugkomen als de wonden droog zijn of na 48u behandeling met antibiotica.
 • Bij spruw kan je kindje pas terugkomen na 24u behandeling.

Voor alle andere ziektesymptomen, wordt de ‘Checklist ziektes en symptomen’ van Kind & Gezin gebruikt als basis om te bepalen of een kind dat aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de groepsopvang wordt toegelaten (de lijst met ziektes kan je verkrijgen bij de verantwoordelijke).

Ten slotte verzoeken wij je ons eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van je kind, die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor de begeleidsters (wanneer deze bijvoorbeeld zwanger zijn) of voor de andere kinderen, of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleidsters vergen, te signaleren. Dit met het oog op het preventief beschermen van de medewerkers en andere kinderen in de kinderopvang en om onnodige risico's zoveel mogelijk uit te sluiten.